300 fra Sulland deltar på utfordringen om å gå 60 km på 3 uker!

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 23. Mar 2022

Ta utfordringen - gå 60 km på 3 uker har motivert de ansatte hos Sulland!

Sulland-konsernet har gjort en fabelaktig jobb med å motivere sine ansatte til å delta på «Ta utfordringen !»

Av deres 1100 ansatte så deltar nå 300 på aksjonen, hvor du skal gå eller jogge 60 km på 3 uker!

Sigurd Overskott, leder av Sulland Bedriftsidrettslag, sier de ser et voldsomt engasjement rundt denne flotte lavterskel-aktiviteten. Mekanikere, bilklargjørere, selgere, kundemottakere, ledere og regnskapsmedarbeidere.

Dette treffer bredt, og det er veldig gøy å se at entusiasmen er så stor!»

Detter gjør oss i bedriftsidretten så glad, når konkurranse, aktivitet og samhold på jobb øker!

INNKALLING TIL KRETSTING 6.4.2022, Innlandet Bedriftsidrettskrets

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 15. Mar 2022


Til Kretsstyret, Aktivitetsutvalg og Bedriftsidrettslag i Innlandet Bedriftsidrettskrets


INNKALLING TIL KRETSTING 6.4.2022

Innlandet Bedriftsidrettskrets innkaller til kretsting:

Onsdag 6.april kl. 18.00 på Idrettens Hus, Kjonerud Ottestad

På kretstinget møter med stemmerett: - Kretsstyret
- Kretsens aktivitetsutvalg v/leder
- 2 representanter fra bedriftsidrettslag med inntil 50 medlemmer
- 3 representanter fra bedriftsidrettslag med over 50 medlemmer

Dessuten møter uten stemmerett
- Valgkomiteens medlemmer
- Kretsens daglige leder

Bedriftsidrettslagene har anledning til å stille med observatører til tinget så langt det er plass.

Forslag til tinget må være innkommet til kretsen innen 16. mars 2022.

Vedlagt følger fullmaktsskjema, som vennligst bes returneres til kretsen innen 16. mars 2022

Tingdokumenter sendes ut en uke før tinget.

VI HÅPER PÅ GOD OPPSLUTNING, OG ØNSKER VEL MØTT TIL TINGET!

Med vennlig hilsen

Innlandet Bedriftsidrettskrets
Marte Jære Brandt (s)
leder

Fullmaktskjema kretsting 2022.docx (LAST NED)


HEDERSPRIS !

STATUTTER FOR INNLANDET BEDRIFTSIDRETTSKRETS HEDERSPREMIE

I statuttene for Innlandet Bedriftsidrettskrets hederspremie står det følgende:

«Premien kan etter forslag, vurdering og vedtak tildeles person som gjennom mange år har gjort en innsats innenfor utvalg eller krets, som idrettsutøver og tillitsvalgt, og som gjennom sitt eksempel og sin innsats har virket til bedriftsidrettens fremme.»

Forslag på kandidater til Innlandet Bedriftsidrettskrets hederspremie sendes til kretsen og kan komme fra krets, lag eller utvalg. Slike forslag skal være skriftlig begrunnet. Kretsstyret vurderer forslagene og gjør vedtak, samt foretar utdeling ved en passende anledning.

Med dette oppfordres kretsen, utvalgene og lagene til å komme med begrunnede forslag på kandidater. Forslagene må være oss i hende innen 16. mars 2022.

ILDSJELPRIS !

I statuttene for Innlandet Bedriftsidrettskrets ildsjelpris står det følgende:

«Ildsjelprisen kan tildeles en person som ved sin entusiasme, innsats og væremåte gjennom flere år har bidratt til å styrke bedriftsidretten i sitt lokalmiljø»

Forslag på kandidater til Innlandet Bedriftsidrettskrets Ildsjelpris sendes til kretsen og kan komme fra kretsstyret, lag eller utvalg. Slike forslag skal være skriftlig begrunnet. Kretsstyret vurderer forslagene og gjør vedtak, samt foretar utdeling ved en passende anledning. Forslag til kandidater bes sendt kretsstyret innen 16. mars 2022
Finn Olsen er nominert til årets ildsjel

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 9. Mar 2022

Finn Olsen er nominert til årets ildsjel. Han har hatt en rekke verv innen mosjons- og breddeidretten i mer enn 40 år. Han er initiativtakeren til Sørdalskarusellen, et viktig folkehelsetiltak som økte deltagelsen med hele 50% under pandemien. Han har vært styremedlem i Kondis og DNT, er i dag leder for Litrim og nestleder i Innlandet Bedriftsidrettskrets.

Du kan stemme på Finn til årets Ildsjel ved å sende SMS med kodeord GDILSJEL1 til 2470.


Mer info finner du på Nominerte | Fakkelprisen